Generalforsamling 19/01-2017

Så er det snart tid til generalforsamling – se indbydelsen her

Mød op og gør din indflydelse gældende!

 

Vi gør samtidig opmærksom på at kontingentopkrævning med betalingsfrist 2. januar er udsendt via mail. Har du ikke modtaget mail, skriv da til kasserer@odder-dch.dk