Category Archives: Arkiv

Vi mangler stadig en køkkenkoordinator !!

Odder DCH mangler en køkkenkoordinator til at have det daglige ansvar for klubbens køkken.
Koordinatorens rolle består IKKE i at være den der svinger grydeskeerne, men er kontaktperson ift. arrangementer hvor der er brug for køkkenet.

Ida har sagt ja til at stå for at købe kaffe mv. ind, så den del er dækket af.

Som køkkenkoordinator er man behjælpelig med at sørge at være behjælpelig med at finde køkkenhjælpere til diverse konkurrencer og arrangementer og ikke så meget andet 🙂

Har du ikke lyst til at være køkkenkoordinator, men mere har lyst til at hjælpe til i køkkenet fra tid til anden, så må du også MEGET gerne give lyd, så vi kan lave en liste med mulige hjælpere.

Henvendelse kan ske til enten
Formanden: helle@svendgaard.dk
Sekretær: fenjagitte@gmail.com

Nyuddannede trænere

Følgende har gennemført DcH`s grunduddannelse som træner:

Helen Ørndorf
Charlene Nielsen
Lisbeth Nielsen

Opdatering til klub-kalender

Der er lavet en lille opdatering til klubbens kalender.

Rally lokalkonkurrence er udsat til d. 12. juni. Lokalkonkurrencen d. 17. april afholdes nu kun for agility.
Se hele kalenderen her.

Nyt vedr. grundkøb

Bestyrelsen har d. 18/2 haft møde med lodsejeren vedr. endelig indgåelse af den foreløbige aftale omkring køb af grund, som blev vedtaget på generalforsamlingen i januar.

På grund af potentiale for udstykning af et areal ved indkørselsvejen, ønsker sælger på nuværende tidspunkt alligevel ikke at indgå endelig aftale på basis af den foreløbige aftale.

Bestyrelsen arbejder videre på sagen og vil komme med nyt når vi er kommet nærmere en aftale. Såfremt der ikke kan indgåes aftale med sælger i overensstemmelse med den indgåede foreløbige aftale, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for en ny afstemning.

Mvh
Bestyrelsen

Generalforsamling veloverstået

D. 21. januar blev der afholdt generalforsamling i Odder DCH med 43 fremmødte. Det store emne var om klubbens køb af grund, som blev vedtaget med stort flertal.
Læs hele referatet her.