Etisk Regelsæt

Etiske regler for træning af hunde i Odder-DcH

1)      I Odder-DcH lægger vi vægt på, at der altid anvendes positive indlæringsmetoder, og der vil blive undervist efter disse. Vi vil derfor se glade og frejdige hunde, der ikke må være trykkede/underkuede.

2)      I træningen tages der hensyn til hundens race og alder i forhold til fysisk og psykisk belastning og udfordringer

3)      Vi accepterer ikke slag*, spark og aggressive handlinger mod hunden. (Det kan i tilfælde af slagsmål hundene imellem være nødvendigt at anvende fornøden magt.)
*)I IPO er det tilladt at tildele hunden slag, da det er en del af IPO’s forsvars arbejde

4)      Hvis ovennævnte regler overtrædes af en hundefører, er det trænernes pligt at påtale dette overfor denne. Ved gentagne påtaler kan træningskoordinatoren inddrages. Bestyrelsen kan som yderste konsekvens ekskludere pågældende hundefører uden tilbagebetaling af kontingent.

På bestyrelsens vegne

Januar 2015