Vaccinationsregler

DcH forlanger som minimum, at lokalforeningernes medlemmer skal lade deres hunde vaccinere mod Hundesyge & Hepatitis, samt at de skal revaccineres hvert 3. år.

I Odder DcH påhviler det hundeføreren at sikre at den/de hunde der trænes med til enhver tid er vaccineret iht. DcHs regler.